เพลง มดตัวน้อยมดแดงเกาะแข้งเกาะขา เกาะเสื้อเกาะผ้า ตุ้งแฉ่งๆมดแดงมันเต translation - เพลง มดตัวน้อยมดแดงเกาะแข้งเกาะขา เกาะเสื้อเกาะผ้า ตุ้งแฉ่งๆมดแดงมันเต English how to say

เพลง มดตัวน้อยมดแดงเกาะแข้งเกาะขา เ

เพลง มดตัวน้อย

มดแดงเกาะแข้งเกาะขา เกาะเสื้อเกาะผ้า ตุ้งแฉ่งๆ
มดแดงมันเต้นระบำ เลยหัวคะมำ ตุ๊งเฉ่งๆ
ยุกๆ ยิกๆ ยุกๆ ยิกๆ ยุกๆ ยิกๆ ตัวจี๊ดๆ เจ้ามดแดง
**เจ้ามดแดง ทำไมต้องแกล้งมาเกาะแข้งเกาะขา
ประเดี๋ยวก็มุดเข้าเสื้อผ้า อุ๊ยๆ มันคันนะ ตุ้งแฉ่งๆ
มดแม้มันจะตัวเล็ก แต่หัวใจมันไม่เด็ก
ใจมันเด็ดแสนขยัน ใครกล้าดีมาทำร้ายรังมัน
มันรวมหัวช่วยกันกรูเข้ามาทันที สู้ ยกมือขึ้น สู้ๆ
แพ้ชนะก็ไม่รู้แต่มันต่อยไม่ถอยหนี มดแดงเจ้าแสนดี
ทรหดอย่างนี้จำให้ดีคือมดแดง
ยุกๆ ยิกๆ ยุกๆ ยิกๆ ยุกๆ ยิกๆ ตัวจี๊ดๆ เจ้ามดแดง

(ซ้ำ)
From: -
To: -
Results (English) 1:
Little Ant music.Red Ant Ko Ko Kha Khaeng Island shirts, island of tungchae fabric CenterRed Ant dance dance it! head khamam tu ngacheng.Yun yun "yik yik" Yun "a red ant yik chit owner.** The owner of red ants why Ko Ko Kha Khaeng to annoy.In a moment, to burrow into it, TANU tungchae itchy clothing Center ui.Even though it is small, but ant the heart it is not children.It is without a doubt extremely diligent mind who dare great assault rang it.It includes the header help image comes immediately fight to raise hands su.I don't know, but it's win brings crab escape. Great Prince of the red ants.This is a grueling, red ant.Yun yun "yik yik" Yun "a red ant yik chit owner.(Repeat)
Being translated, please wait..
Results (English) 2:
Music ant little ant legs Island Racer Island. Island cotton shirt islands More broadly, Tung dancing ant it yet Edmunds obese people to pay off other applications Iikๆ apply any applicable Iikๆ any other Iikๆ trichinosis you Mot Mot ** you. Why pretend to come tibia leg was settled awhile clothing Ouch It Kanna Tung Broadly, the ants, although it will be smaller. But my heart it's not me, it's just hard. Who dare to attack the nest, it really helped screw heads come up against any immediate fight win or lose, it did not sting, but it retreated. Thank you, good stamina remember this is a good rider Iikๆ any applicable applicable applicable any more Iikๆ Iikๆ trichinosis so you alive (again).

Being translated, please wait..
Results (English) 3:
The song the little ant ant Island Island

football leg island island shirt fabric Tung broadly on dancing. เลยหัว
ant it fall, knock to pay off other
Yuk, Yuk, rhythmically rhythmically.). Yuka. Local trichina.. you
* * you ant ant, why pretend to island island leg tibia
.You can crawl into clothes. Oh, it's Kanna, Tung broadly on
ants even if it is small. But my heart is not children
it cool extremely diligent. Who dare to hurt the nest
it conspired together rushed immediately, fight, put your hands up! Fighting!Win or lose, I don't know but it hit did not retreat. Red ant you good
hardy that remember ant
Yuka, is repeatedly applied., repeatedly applied., local trichina. Ant. You

(repeat).
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Klingon, Klingon (pIqaD), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Sesotho, Slovak, Slovenian, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: